resultera

resulterar
resulterade
resulterat
Verb

Översättningar

Synonymer till resultera

Hur böjs ordet resultera på svenska?

Presens: resulterar
Preteritum: resulterade
Supinum: resulterat

Hur används ordet resultera

 • "Det verkar tyvärr resultera i att en del väljer bort städning."
 • "Men hoppet om att mässan ska resultera i något är litet."
 • "– Att gå till jobbet och göra samma sak som dagen innan kan omöjligt resultera inya vinstdrivande projekt."
 • "Hur kan 16 års incest resultera i ett straff på två år för den skyldige och att denne sedan blir släppt efter knappt ett år och får mängder av terapi, medan offret kräver terapi i flera år men bara får en massa mediciner?"
 • "I det privata näringslivet fanns från början förhoppningar om att utredningen också snabbt skulle resultera i en bantad bolagsstruktur – med minskad kommunal konkurrens."
 • "Brage hade inte mycket att säga till om i andra halvlek, men lyckades få till några få riktigt vassa chanser, som dock inte var tillräckligt vassa för att resultera i något alls."
 • "Därefter sker samråd med myndigheter och sakägare vilket så småningom ska resultera i en utställning som alla kan ha synpunkter på."
 • "Det finns en viss genvariant som gör att man upplever en aningen större aptit, vilket kan resultera i ett ökat BMI, kroppsmasseindex."
 • "De första exemplaren byggdes hos Bertone i Italien och blev upptakten till samarbetet som ett par år senare skulle resultera i den USA-inspirerade och omtvistade kupén Volvo 262 C."
 • "Det stora fondutbudet, ett utbrett ointresse och bristande kunskaper riskerar att resultera i dåliga, irrationella val och har också lett till en uppsjö av premiepensionsrådgivare."
 • "Arbetet som görs nu ska förhoppningsvis resultera i en bättre biologisk mångfald i framtiden."
 • "Det finns fortfarande de senaste årens utsättningar av totalt 161 paddor kan resultera i vuxna djur om några år."
 • "Samarbetet är det första i sitt slag och ska bland annat resultera i gemensamma utställningar."
 • "I bostaden i Karlshamn hittade polisen cannabisodlingar som hade kunnat resultera i drygt åtta kilo cannabis."
 • "Att hamna i digitalt utanförskap kan resultera i en försämrad livskvalitet, enligt en studie gjord av lektorn"
 • "Han menar att det kommer bli svårare för folk att bygga på landsbygden vilket kommer resultera i att fler väljer att bo på andra ställen."
 • "Hon hoppas att utredningen ska resultera i att kommunerna får vetorätt när friskolor vill etablera sig."
 • "– I slutänden kan det resultera i att stenen försvinner och graven jämnas för att kunna upplåtas på nytt, säger Mattias Schultz."
 • "Dagens krismöte kommer troligtvis resultera i en skrivelse adresserat till både regering och Bryssel, enligt Olofsson."
 • "Det skulle i så fall resultera i att oppositionen inte får tillräckligt många mandat för ett maktskifte."

Rim på resultera

Vad betyder resultera inom bildligt ?

ge ett resultat; ge som resultat

Diskussion om ordet resultera