remplacera

[rang- el ram-]
remplacerar
remplacerade
remplacerat
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet remplacera?

[rang- el ram-]

Hur böjs ordet remplacera på svenska?

Presens: remplacerar
Preteritum: remplacerade
Supinum: remplacerat

Diskussion om ordet remplacera