tillfalla

tillfaller
tillföll
tillfallit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tillfalla på svenska?

Presens: tillfaller
Preteritum: tillföll
Supinum: tillfallit

Hur används ordet tillfalla

  • "Men beslutet överklagades av två grannar, Bodil Frigren Eriksson ( L ) och Ilja Berkenbos, som ansåg att det stred mot likställighetsprincipen, då Saltsjöbaden ska tillfalla paret Backhamre enligt ett avtal."
  • "I samband med en affär delades pengar ut till aktieägare istället för att tillfalla fastighetsbolaget, i enlighet med borgensåtagandet."
  • "Har ingen gjort anspråk på pengarna innan 23 april så kommer pengarna att tillfalla staten."
  • "Nu gäller det att få med mataffärerna på idén att hela höjningen ska tillfalla bonden."
  • "– Det är nästan självklart att den ska tillfalla lillprinsen och där tror jag att jag delar uppfattning med hovet, menar Stefan Linde."
  • "Landstingsdirektör Ulf Hållmarker och kanslichefen Kerstin Cederberg har idag beslutat att hela partistödet ska tillfalla ” Niilima-fraktionen ”."
  • "Av de 9,3 miljoner kronorna som satsas på projektet av bl a Länsstyrelsen så kommer 5 miljoner att tillfalla Dalarna."
  • "Ingen ägare har hört av sig och därför kan planet enligt hittegodslagen tillfalla Per Hedlund, som är upphittare."
  • "Den fällda vargen skickas nu till SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion och därefter ska vargkroppen tillfalla Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm."
  • "När vargen har fällts ska den skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion och därefter ska kroppen tillfalla Naturhistoriska Riksmuseet."

Diskussion om ordet tillfalla