skörda

skördar

skördade

skördat

skörda

Verb

Synonymer

bildligt

Synonymer

  • Engelska
  • exact [ bildligt ]