erhålla

erhåller
erhöll
erhållit
Verb

Hur böjs ordet erhålla på svenska?

Presens: erhåller
Preteritum: erhöll
Supinum: erhållit

Hur används ordet erhålla

 • "En del EU-migranter har fått anställningsavtal med företag men sedan fått beskedet från Skatteverket att kontraktet varit skrivet på för kort tid för att personen ska erhålla personnummer, ett besked som vad vi förstår står i strid med gällande EU regler."
 • "En del EU-migranter har fått anställningsavtal med företag men sedan fått beskedet från Skatteverket att kontraktet varit skrivet på för kort tid för att personen ska erhålla personnummer, ett besked som vad vi förstår står i strid med gällande EU regler."
 • "En del EU-migranter har fått anställningsavtal med företag men sedan fått beskedet från Skatteverket att kontraktet varit skrivet på för kort tid för att personen ska erhålla personnummer, ett besked som vad vi förstår står i strid med gällande EU regler."
 • "Detta resulterade i att Kurt blev förste svensk att erhålla svart bälte i jiujitsu, bara några dagar innan Sverige fick en tungviktsvärdsmästare i boxning."
 • "Det som återstår för dem nu är att avveckla sina företag och erhålla intyg som bevis på deras UF-år."
 • "Efter att Finansinspektionen ( FI ) granskat verksamheten gör myndigheten bedömningen att ” Devise Kapital har satt sitt eget intresse att erhålla provisioner framför kundernas intresse av lämpliga investeringar ”."
 • "” Devise Kapital har satt sitt eget intresse att erhålla provisioner framför kundernas intresse av lämpliga investeringar ”"
 • "Ford blev först med att erhålla fem Euro NCAP-stjärnor i klassen transport- och familjebussar."
 • "Förändringen som gjordes våren 2012 har gjort det svårare för dessa grupper att relativt snabbt kunna erhålla en bostad."
 • "§ 4 Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och 1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus eller 2. övertar bostadsrätt i föreningens hus."
 • "Skälet är att den nya stig som behöver anläggas för att erhålla en slinga, delvis skulle dras genom orörd skog med rik flora."
 • "En präst får inte erhålla pengar, gåvor, testamenten eller andra gentjänster ” för sin yrkesutövning ”, konstaterade biskop Johan Tyrberg i beslutet."
 • "Marie Curie blev därmed även den första att erhålla det ärofyllda priset två gånger."
 • "Vem som helst kan erhålla klöver och det har gjort att vi fått mer engagemang i föreningen, säger hon."
 • "Enligt villkoren kommer varje aktieägare att erhålla motsvarande drygt 86 kronor per aktie."
 • "Transportföretag har helt andra skyldigheter bland annat när det gäller att erhålla licenser, följa säkerhetsföreskrifter och arbetsgivaransvar."
 • "” Electrolux har gjort omfattande ansträngningar för att erhålla myndighetsgodkännanden och beklagar att GE har sagt upp avtalet medan domstolsprocessen fortfarande pågår ”, skriver Electrolux."
 • "Hon kommer dessutom erhålla pensionsavsättningar som motsvarar 35 procent av lönen."
 • "– Det tyder på att det har blivit trögare att erhålla ett osubventionerat arbete."
 • "Diplomet som Ljusdal Energi kommer erhålla kommer att delas ut i Bäckebo, där en helt ny fiskväg kommer att byggas för att skapa fria fiskvägar mellan Växnan och Letssjön."

Vad betyder erhålla inom litteratur ?

Diskussion om ordet erhålla

 • - 2008-05-11

  ordet "acquire" på engelska skulle jag mena är liktydigt med ordet "erhålla" på svenska. se ex.: http://dictionary.reference.com/search?q=acquire "to come into possession or ownership of"

 • - 2010-10-26

  erhålla en skada