bekosta

bekostar
bekostade
bekostat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bekosta på svenska?

Presens: bekostar
Preteritum: bekostade
Supinum: bekostat

Hur används ordet bekosta

 • "På internet och i sociala medier har han nu tagit initiativ till en insamling för att bekosta just sådan vård till Linnea i England."
 • "Pengar som då var tänkt skulle bekosta dyr specialistvård i England."
 • "Skattebetalarna får bekosta utbildning"
 • "Så sent som för ett år sedan höjde Landstinget Blekinge skatten med 80 öre och i går flaggade landstingsdirektören för att en ny höjning kan bli nödvändig för att bekosta bygget."
 • "Enligt hyreskontraktet måste kommunen själv bekosta en ombyggnad av lokalerna."
 • "” Det finns en risk att landstinget kvarstår med två sjukhusanläggningar samtidigt som vi ska bekosta ett nytt sjukhus ”."
 • "Söker stipendiet för bekosta material under utbildningen."
 • "– Om man vill driva en process måste man bekosta allting på egen hand, även om det inte slutar med ett rimligt resultat."
 • "Magnus Larsson menar att priset är förmånligt och att kommunen därigenom får igen pengarna för att bekosta detaljplanen."
 • "– Börjar du ta av pengarna och bekosta dina egna levnadsvanor eller till administrativa utgifter så kan man börja fundera på om det är skattepliktigt."
 • "På internet och i sociala medier har han nu tagit initiativ till en insamling för att bekosta just sådan vård till Linnea i England."
 • "Pengar som då var tänkt skulle bekosta dyr specialistvård i England."
 • "Skattebetalarna får bekosta utbildning"
 • "Så sent som för ett år sedan höjde Landstinget Blekinge skatten med 80 öre och i går flaggade landstingsdirektören för att en ny höjning kan bli nödvändig för att bekosta bygget."
 • "Enligt hyreskontraktet måste kommunen själv bekosta en ombyggnad av lokalerna."
 • "” Det finns en risk att landstinget kvarstår med två sjukhusanläggningar samtidigt som vi ska bekosta ett nytt sjukhus ”."
 • "Söker stipendiet för bekosta material under utbildningen."
 • "– Om man vill driva en process måste man bekosta allting på egen hand, även om det inte slutar med ett rimligt resultat."
 • "Magnus Larsson menar att priset är förmånligt och att kommunen därigenom får igen pengarna för att bekosta detaljplanen."
 • "– Börjar du ta av pengarna och bekosta dina egna levnadsvanor eller till administrativa utgifter så kan man börja fundera på om det är skattepliktigt."

Vad betyder bekosta inom ekonomi ?

betala för

Möjliga synonymer till bekosta

Relaterat till bekosta

betalning

bortgivande

utgift

förbrukning

Diskussion om ordet bekosta