förläna

förlänar
förlänade
förlänat
Verb

Översättningar

Synonymer till förläna

Hur böjs ordet förläna på svenska?

Presens: förlänar
Preteritum: förlänade
Supinum: förlänat

Vad betyder förläna inom spel ?

tilldela eller överlämna län, förläning, hemman, slott eller liknande till någon som arvode eller betalning för utförd tjänst

Möjliga synonymer till förläna

Diskussion om ordet förläna