berättiga

berättigar

berättigade

berättigat

berättiga

Verb