tillförsäkra

tillförsäkrar
tillförsäkrade
tillförsäkrat
Verb

Översättningar

Synonymer till tillförsäkra

Hur böjs ordet tillförsäkra på svenska?

Presens: tillförsäkrar
Preteritum: tillförsäkrade
Supinum: tillförsäkrat

Hur används ordet tillförsäkra

  • "Av taktiska skäl gjordes under eftermiddagen flera avspärrningar i centrala Ronneby som bedömdes som nödvändiga för att kunna tillförsäkra allmänheten ordning och säkerhet."
  • "Där står att ” staten skall respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse ”."
  • "” Sony Ericsson måste tillförsäkra att dess produkter inkluderar de applikationer och finesser som kunderna mest efterfrågar ”, skriver Gartner."
  • "- Vi gör den här extrakontrollen i höst för att tillförsäkra oss att det inte finns några liknande problem, säger FI:s generaldirektör Ingrid Bonde till SVT:s Rapport."
  • "” För att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter och tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter får regeringen föreskriva att vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas skall tillfalla staten. ”"
  • "– Det vi har gjort är att vi vill tillförsäkra Luleåborna Musikens Makt den här sommaren."
  • "Orsaken är att boendena har dubbelbeläggning i flera rum och att de därför inte kan tillförsäkra de boendes vård."
  • "– Det här är främst ur elevens synvinkel, att vi vill tillförsäkra eleverna en bra kvalitet och undervisning av behöriga lärare, säger Roger Suup."
  • "– Rekommendationerna riktar sig till ansvariga myndigheter i Sverige och målet är att tillförsäkra att personer med dövblindhet kan ta del av information på ett tillgängligt och säkert sätt."
  • "Man ska kunna tillförsäkra alla elever och personal trygghet på skolan, säger Eva Sundmalm vid gymnasieförvaltningen på Örebro kommun."

Möjliga synonymer till tillförsäkra

Relaterat till tillförsäkra

enighet

bevis

löfte

tillåtelse

förhoppning

myndighet

varaktighet

Diskussion om ordet tillförsäkra