tilltro

tilltron
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tilltro

 • "– Det ökar jättemycket år efter år, och det är för att folk har en tilltro till sociala medier, säger Jan Olsson vid polisens bedrägericentrum."
 • "Tingsrätten fäster också stor tilltro till ungdomarnas vittnesmål, som de menar stämmer väl med den tekniska bevisning i form av filmer som presenterats för rätten."
 • "– Jag hoppas att det beror på att de har större tilltro att det kan bli en positiv förändring."
 • "Vi frågar även vad man har får tilltro till olika samhällsinstituitoner och om man fullfölljer sina barnplaner eller inte."
 • "Mannen har i förhör menat att han inte känt till att flickan var under 15 år, något som tingsrätten inte fäster någon tilltro till."
 • "Mamman har under polisutredning och rättegång förnekat att hon slagit till rektorn, men döms eftersom rätten fäster större tilltro till rektorns och ett vittnes redogörelser."
 • "Men samtidigt finns en annan tilltro till tränarens förmåga denna säsong."
 • "Åklagarsidan yrkar å sin sida på livstids fängelse och sätter betydligt större tilltro till de dryga 20-talet utsagor som åtalet vilar på."
 • "När stiftelsen Norrlandsfonden årligen ställer samman 1000 norrlandsföretagares upplevda situation och tilltro, hamnar Gävleborg näst sist av de fem norrlandslänen."
 • "Men vi har stor tilltro till att även den här divisionen kommer att leverera bra resultat framöver."

Vad betyder tilltro inom religion ?

övertygelse om trovärdighet eller pålitlighet

Möjliga synonymer till tilltro

Diskussion om ordet tilltro

 • - 2010-11-12

  Engelska ordet Efficacy

tilltro

Verb

Hur används ordet tilltro

 • "– Det ökar jättemycket år efter år, och det är för att folk har en tilltro till sociala medier, säger Jan Olsson vid polisens bedrägericentrum."
 • "Tingsrätten fäster också stor tilltro till ungdomarnas vittnesmål, som de menar stämmer väl med den tekniska bevisning i form av filmer som presenterats för rätten."
 • "– Jag hoppas att det beror på att de har större tilltro att det kan bli en positiv förändring."
 • "Vi frågar även vad man har får tilltro till olika samhällsinstituitoner och om man fullfölljer sina barnplaner eller inte."
 • "Mannen har i förhör menat att han inte känt till att flickan var under 15 år, något som tingsrätten inte fäster någon tilltro till."
 • "Mamman har under polisutredning och rättegång förnekat att hon slagit till rektorn, men döms eftersom rätten fäster större tilltro till rektorns och ett vittnes redogörelser."
 • "Men samtidigt finns en annan tilltro till tränarens förmåga denna säsong."
 • "Åklagarsidan yrkar å sin sida på livstids fängelse och sätter betydligt större tilltro till de dryga 20-talet utsagor som åtalet vilar på."
 • "När stiftelsen Norrlandsfonden årligen ställer samman 1000 norrlandsföretagares upplevda situation och tilltro, hamnar Gävleborg näst sist av de fem norrlandslänen."
 • "Men vi har stor tilltro till att även den här divisionen kommer att leverera bra resultat framöver."

Diskussion om ordet tilltro