förtröstan

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet förtröstan

 • "– Jag blir väldigt bekymrad och orolig så klart men jag har samtidigt förtröstan för att man på den skola man går på ska kunna ha ett samtal med sin lärare, vårdnadshavare och skolledning om man känner sig orolig för sin kunskapsutveckling, säger Lars Walter."
 • "Men ha förtröstan – även om ostadigare väder väntas framöver är sommaren fortfarande här."
 • "Men det har jag full förtröstan för den nuvarande partiledningen att göra i ännu högre grad."
 • "– Jag har förtröstan att det kommer att reda upp sig."
 • "- af Donner har förtröstan om att hovrätten ska ge honom ett lägre fängelsestraff, säger Clea Sangborn."
 • "Jag har förtröstan om att det ska läggas fram och gå genom riksdagen, säger han."
 • "Uppgiften från Spykers vd Victor Muller om att Saab fått en ny tidsfrist till den 7 januari togs emot med viss förtröstan hos de luttrade Saabfacken."
 • "Och jag ser med förtröstan fram emot rättegången, sade Per-Ingvar Ekblad utanför rättssalen."
 • "Att livet är starkare än döden, säger Annika Millde som hoppas att gudstjänsten ska ge förtröstan och hoppfullhet."
 • "Ingen hanterar vapen och knytnävar och vårdar späda barn och griskultingar som de, och den förtröstan det väcker skrämmer Jaana mer än något."

Vad betyder förtröstan inom generell ?

det att förtrösta

Diskussion om ordet förtröstan

förtröstan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet förtröstan

 • "– Jag blir väldigt bekymrad och orolig så klart men jag har samtidigt förtröstan för att man på den skola man går på ska kunna ha ett samtal med sin lärare, vårdnadshavare och skolledning om man känner sig orolig för sin kunskapsutveckling, säger Lars Walter."
 • "Men ha förtröstan – även om ostadigare väder väntas framöver är sommaren fortfarande här."
 • "Men det har jag full förtröstan för den nuvarande partiledningen att göra i ännu högre grad."
 • "– Jag har förtröstan att det kommer att reda upp sig."
 • "- af Donner har förtröstan om att hovrätten ska ge honom ett lägre fängelsestraff, säger Clea Sangborn."
 • "Jag har förtröstan om att det ska läggas fram och gå genom riksdagen, säger han."
 • "Uppgiften från Spykers vd Victor Muller om att Saab fått en ny tidsfrist till den 7 januari togs emot med viss förtröstan hos de luttrade Saabfacken."
 • "Och jag ser med förtröstan fram emot rättegången, sade Per-Ingvar Ekblad utanför rättssalen."
 • "Att livet är starkare än döden, säger Annika Millde som hoppas att gudstjänsten ska ge förtröstan och hoppfullhet."
 • "Ingen hanterar vapen och knytnävar och vårdar späda barn och griskultingar som de, och den förtröstan det väcker skrämmer Jaana mer än något."

Vad betyder förtröstan inom religion ?

det att förtrösta

Möjliga synonymer till förtröstan

Relaterat till förtröstan

övertygelse

visshet

förväntan

förhoppning

sannolikhet

Diskussion om ordet förtröstan