dogmatiker

dogmatikern
dogmatiker
dogmatikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet dogmatiker på svenska?

Obestämd singular: dogmatiker
Bestämd singular: dogmatikern
Obestämd plural: dogmatiker
Bestämd plural: dogmatikerna

Vad betyder dogmatiker inom nedsättande ?

Generellt: Dogmatik (av grek. dogmatiko's, "som innehåller lärosatser"), teol., egentligen vetenskapen om dogmerna. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrkosamfund härskande läroåskådningen i dess inre sammanhang. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_dogmatik

Möjliga synonymer till dogmatiker

Relaterat till dogmatiker

visshet

tro

Diskussion om ordet dogmatiker

  • - 2009-02-18

    borde läggas in