kanon

kanonen
kanoner
kanonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kanon på svenska?

Obestämd singular: kanon
Bestämd singular: kanonen
Obestämd plural: kanoner
Bestämd plural: kanonerna

Hur används ordet kanon

 • "'Kanon i D' är namnet på en musikstycke av Pachelbel"
 • "'Row, Row, Row Your Boat' är en välkänd fyrstämmig kanon"
 • "Ett slagskepps kanoner"
 • "Man kunde höra kanonernas muller"
 • "'Tjocka Bertha' var en väldig tysk kanon under första världskriget"
 • "Kyrkan fann det snart nödvändigt att göra en kanon av Nya testamentet."
 • "En kanon är en rättesnöre, princip eller lag särskilt inom kristendomen"
 • "Ordet bombard syftar på en medeltida typ av kanoner."
 • "Vad är skillnaden mellan en kanon och andra slag av litteraturlistor?"

Ordet kanon har 7 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom religion
 • Inom musik
 • Inom historia, ålderdomlig
 • Inom militärväsen, historia
 • Inom bildligt
 • Inom litteratur
militärväsen
religion
musik
historia, ålderdomlig
militärväsen, historia
bildligt
litteratur

Vad betyder kanon inom militärväsen ?

Ett stort vapen som kan skjuta mycket stora projektiler

Översättningar

Engelska
 • gun  [ vapen ]

Synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon

Vanlig betydelse av ordet kanon inom religion

kyrkligt påbud, rättesnöre, helgonförteckning, samling av heliga skrifter

Översättningar

Synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon

Vanlig betydelse av ordet kanon inom musik

musikstycke där flera stämmor upprepar samma tema

Översättningar

Engelska

Synonymer till kanon

Relaterat till kanon

musik

sammanhang

upprepning

cirkelform

Ovanlig betydelse av ordet kanon inom historia ålderdomlig

En äldre typ av kanon

Översättningar

Engelska

Synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon

Relaterat till kanon

vapen

Ovanlig betydelse av ordet kanon inom militärväsen historia

militärt;medeltida kanon

Översättningar

Engelska

Synonymer till kanon

Ordet kanon inom bildligt

Översättningar

Synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon

Ordet kanon inom litteratur

Litteraturlista över erkända verk.

Översättningar

Synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon

kanon

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder kanon inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
mycket bra, jättebra

Översättningar

Synonymer till kanon

Möjliga synonymer till kanon