patron

[pa'tro:n]
patronen
patroner
patronerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet patron?

[pa'tro:n]

Hur böjs ordet patron på svenska?

Obestämd singular: patron
Bestämd singular: patronen
Obestämd plural: patroner
Bestämd plural: patronerna

Hur används ordet patron

 • "En man som vandrat längs stranden hade hittade något som såg ut som en större patron i sanden."
 • "– En patron i sig är kanske inte farlig, men den kan ju utsättas för tryck och värme, och då kan den explodera och utsätta vår personal för buller- och sprängskador så det är jätteallvarligt, säger Magnus Söderberg, affärschef på Textilia till kanalen."
 • "På en inte avfyrad patron hittades spår av dna som kunde kopplas till en eller båda av bröderna."
 • "Bland annat ska en av tvillingarnas dna ha hittats på en patron och en cigarettfimp på platsen."
 • "På en inte avfyrad patron hittades spår av dna som kunde kopplas till en eller båda av bröderna."
 • "Ingen person kunde knytas till någon skottlossning, men polisen hittade en patron på platsen."
 • "På kvällen skriver polisen på hemsidan var det en patron som smällde när pojken höll i den."
 • "Jag hann bara växla patron och vrida mig lite grand så var björnen bara tio meter från mig."
 • "I utredningen kring Marbäcksmordet har åklagarsidan fått problem att fastställa vem av tvillingarna som lämnat DNA-spår på en patron som hittats på mordplatsen."
 • "Soldaten meddelade gruppchefen att hen skulle göra en så kallad ” patron ur ”, men det blev gjort på ett felaktigt sätt."

Ordet patron har 3 betydelser

 • Inom vapen
 • Inom historia
 • Inom fotografi
vapen
historia
fotografi

Vad betyder patron inom vapen ?

sammansatt stycke ammunition som består av projektil, laddning och tändsats

Översättningar

Engelska

Synonymer till patron

Möjliga synonymer till patron

Relaterat till patron

vapen

Ordet patron inom fotografi

Behållare för förbrukningsmaterial. vanligen datamateriel

Översättningar

Engelska

Synonymer till patron

Möjliga synonymer till patron

patron

patrons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet patron har 4 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom sport
utbildning
slang
generell
sport

Ordet patron inom utbildning

Översättningar

Svenska

Synonymer till patron

Möjliga synonymer till patron

Ordet patron inom slang

a regular customer

Översättningar

Synonymer till patron

Möjliga synonymer till patron

Ordet patron inom generell

(Italian) the proprietor of an inn

Synonymer till patron

Ordet patron inom sport

someone who supports or champions something

Synonymer till patron

Möjliga synonymer till patron