ledningsförmåga

ledningsförmågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ledningsförmåga

 • "– För att stärka brandkårens ledningsförmåga."
 • "Vid den tiden saknades exempelvis instrument för att mäta markens elektriska ledningsförmåga, som kan användas för ta fram information om grundvattennivåer och vattentäkter."
 • "Koppartråden används för att den har bra ledningsförmåga, men Trafikverket byter ut den mot grövre aluminiumtråd när de ändå gör arbete längs spåret."
 • "– Det ska fungera så att flygbolagen som är i en situation, att de inom ramen för sin egen ledningsförmåga, fattar ett korrekt beslut, säger Staffan Söderberg."
 • "Som del i detta måste ” obalanser ” minska, med satsningar på ledningsförmåga, logistikresurser och säkerhetsfunktioner inklusive cyberförsvar."
 • "De fyra partiledarna i Alliansen : Ulf Kristersson ( M ), Annie Lööf ( C ), Jan Björklund ( L ) och Ebba Busch Thor ( KD ) lade gemensamt fram tio förslag på hur Sveriges beredskap och ledningsförmåga i krissituationer ska förbättras under en pressträff på tisdagen."
 • "Genom att doppa vanliga bomullskläder i en lösning av silver-nanopartiklar i olika koncentrationer har forskarna lyckats skapa till synes helt vanliga kläder, men som innehåller ett ” nätverk ” av nanotrådar med ledningsförmåga, som ligger inbäddat i bomullsmaterialet."
 • "Det man registrerar vid flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund, samt markens elektriska ledningsförmåga."
 • "De har kunnat visa på ordningen inte spelar någon roll för polymerens ledningsförmåga, vilket nu publiceras i amerikanska"
 • "– Man tänker sig ju att ifall att det ligger järntunnor här, så kommer det att leda elektrisk ström vilket gör att det kommer att bli en avvikelse dels på magnetfältet, för de två hör ihop, och dels kommer man att få högre ledningsförmåga, säger David Barkels."

Ordet ledningsförmåga har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom organisation
teknik
organisation

Vad betyder ledningsförmåga inom teknik ?

ett materials förmåga att leda något (elektrisk ström eller värme)

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till ledningsförmåga (inom teknik)

Ordet ledningsförmåga inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Diskussion om ordet ledningsförmåga