vördnad

vördnaden
vördnader
vördnaderna
Substantiv [n]

Synonymer till vördnad

Hur böjs ordet vördnad på svenska?

Obestämd singular: vördnad
Bestämd singular: vördnaden
Obestämd plural: vördnader
Bestämd plural: vördnaderna

Hur används ordet vördnad

  • "Jag har en stor vördnad för att överhuvudtaget vara med om ett sådan här ögonblick i min karriär, säger tropikariets ägare Manfred Dornhäuser."
  • "– Min önskan är att människor ska få en känsla av vördnad inför naturen, säger Nina Hedenius om sin film."
  • "Jag kan inget om kläderna som prästerna bar men när de klädde på sig i sakristian så fanns en speciell vördnad i luften."
  • "Samma vördnad som när kyrkovaktmästaren stämde in i psalmsången."
  • "Roberto uppmanar besökare till vördnad och respekt och att inte komma dit berusade."
  • "Jag hoppas att besökaren lämnar den här utställningen med en känsla av vördnad inför det djurliv som finns på vår jord, säger Björn Persson."
  • "Christer Nilsson, själv gammal Klippanbo, tog sig an uppdraget med vördnad."
  • "Den behandlas med vördnad i dag, säger Martin Gelin."
  • "SVT på plats inför ceremonin i Khao Lak : ” Mer vördnad än sorg ”"
  • "– Mer vördnad än sorg, skulle jag säga."

Vad betyder vördnad inom religion ?

det att skatta någon eller något högt

Relaterat till vördnad

anseende

myndighet

lydnad

aktning

ödmjukhet

Diskussion om ordet vördnad