lydnad

lydnaden
lydnader
lydnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet lydnad på svenska?

Obestämd singular: lydnad
Bestämd singular: lydnaden
Obestämd plural: lydnader
Bestämd plural: lydnaderna

Hur används ordet lydnad

  • "Enligt åklagaren har 41-åringen inspirerats av tankar på undergivenhet, lydnad och belöning."
  • "BDSM är en särskild erotisk teknik med bland annat inslag av underkastelse, lydnad och sadism och 41-åringen medger nu att han inspirerats av BDSM-material när det gäller ” bindningstekniken ”."
  • "Tävlingarna inleddes på torsdagen med en prövning i lydnad, där hunden ska vara helt stilla i tio minuter."
  • "Tävlingsmomenten var bland annat att visa lydnad, ta upp spår av vind och ljud på en patrullstig, och att gå en 900 meters söksträcka på tid."
  • "I Kopparbo utanför Söderbärke har över 200 riesenschnauzerhundar med ägare samlats för att träna lydnad, sök och spårning hela veckan."
  • "Spårning och lydnad"
  • "Åhörare som uppträder stökigt och inte samma lydnad inför domstolen, säger Mats Sjösten."
  • "Den læstadianska teologiska traditionen präglas av konservatism och lydnad."
  • "” Att tvinga en fiende till lydnad kommer inte att återställa stabiliteten."
  • "När det handlar om att lära en hund sitta eller komma på inkallning är belöningsmodellen effektiv, men det är inte lydnad som Alexandra Ortega sysslar med."

Rim på lydnad

Vad betyder lydnad inom allmänt ?

det att lyda (någon)

Möjliga synonymer till lydnad

Relaterat till lydnad

ödmjukhet

ordning

lättvindighet

ofrihet

underkastelse

lydnad

Diskussion om ordet lydnad