tjänsteplikt

tjänsteplikten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tjänsteplikt

  • "Vad är skillnaden mellan värnplikt, civilplikt, och allmän tjänsteplikt?"
  • "Internutredningen konstaterar också att poliserna haft tjänsteplikt att ingripa mot mannen efterosm han gått till angrepp mot vårdpersonalen."
  • "Dels att poliserna har befunnit sig i en nödvärnsituation och dels att de hade en tjänsteplikt att komma personen i huset till undsättning, säger Jan Pernvi."
  • "Kanerva dömdes 2012 till villkorligt fängelse i ett år och tre månader för brott mot tjänsteplikt och grovt mutbrott i den så kallade Nova-härvan."
  • "Har inrikesministern – som sedan blev jordbruksminister – åsidosatt sin tjänsteplikt genom att läcka till SPD-chefen?"
  • "Enligt regeringsformen kan ett statsråd dömas för brott i utövningen av sin tjänst, men bara om vederbörande genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt."
  • "– Vi har ju en tjänsteplikt som innebär att man bör ingripa eller larma om man ser att någon begår ett brott, säger Hans Lippens."
  • "Markägaren har också hjälpt till och tre personer som fanns i närheten togs ut i tjänsteplikt för att förstärka insatsen ytterligare."

Diskussion om ordet tjänsteplikt