ansvar

ansvaret
ansvar
ansvaren
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till ansvar

Hur böjs ordet ansvar på svenska?

Obestämd singular: ansvar
Bestämd singular: ansvaret
Obestämd plural: ansvar
Bestämd plural: ansvaren

Hur används ordet ansvar

 • "Amiralen hade det övergripande ansvaret för sin stab på 20 officerare"
 • "Ta ansvar för sin hälsa"
 • "Men det är kommunen som äger fastigheten, borde det inte vara ert ansvar då?"
 • "Hon är kritisk till regeringens agerande men anser att även kommunerna har ett ansvar."
 • "Nya ansvar, mer effektivitet"
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "– Entreprenören menar att de inte bär något ansvar för den problematiken med fukt."
 • "– Vi vuxna har ett ansvar för våra barn och ett ansvar att tänka brett för att skydda dem, säger hon."
 • "– Vi vuxna har ett ansvar för våra barn och ett ansvar att tänka brett för att skydda dem, säger hon."
 • "– Vi har fått ta mycket ansvar här och till exempel fixa med ambulans själva."
 • "Försvaret å sin sida vill ha friande dom och har pekat på en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."
 • "De slog larm till försvaret som snabbt kunde identifiera vem som hade ansvar för vapnet."
 • "Men det är kommunen som äger fastigheten, borde det inte vara ert ansvar då?"
 • "Hon är kritisk till regeringens agerande men anser att även kommunerna har ett ansvar."
 • "Nya ansvar, mer effektivitet"
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "– Entreprenören menar att de inte bär något ansvar för den problematiken med fukt."
 • "– Vi vuxna har ett ansvar för våra barn och ett ansvar att tänka brett för att skydda dem, säger hon."
 • "– Vi vuxna har ett ansvar för våra barn och ett ansvar att tänka brett för att skydda dem, säger hon."
 • "– Vi har fått ta mycket ansvar här och till exempel fixa med ambulans själva."
 • "Försvaret å sin sida vill ha friande dom och har pekat på en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."
 • "De slog larm till försvaret som snabbt kunde identifiera vem som hade ansvar för vapnet."

Vad betyder ansvar inom ekonomi ?

(juridisk eller moralisk) förpliktelse att se till att något (speciellt) går i uppfyllelse samt skyldighet att stå till svars och ta vissa konsekvenser om så icke sker

Möjliga synonymer till ansvar

Relaterat till ansvar

bevis

plikt

förpliktelse

ofrihet

säkerhet

skuld

Diskussion om ordet ansvar