erkänsla

erkänslan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till erkänsla

Hur används ordet erkänsla

 • "Som erkänsla för deras misstag gick handlaren med på att återbetala skillnaden i pris"
 • "De kommunala politikerna kan dock besluta om att öka lärartätheten och ge erkänsla för arbetet genom högre lön."
 • "Bra chef, erkänsla och uppskattning kommer som nummer tre."
 • "Politiker får sällan erkänsla för sina beslut."
 • "Utnämningen är en erkänsla för såväl Jan Eliasson som för Sveriges mångåriga engagemang för FN ”, skriver statsministern i ett uttalande."
 • "Visst låter det bra men det är svårt att jämka dina förväntningar med en arbetsgivare som oftast vill hålla igen – även om du får erkänsla för dina prestationer."
 • "Sisela Lindbloms De skamlösa från 2007 var en satir som lyckades fånga hur språket förvandlas av konsumtionsdrömmar, som ofta är förklädda begär efter tillhörighet och erkänsla."
 • "Utnämningen är en erkänsla för såväl Jan Eliasson som för Sveriges mångåriga engagemang för FN ”, skriver statsministern i ett uttalande."
 • "Visst låter det bra men det är svårt att jämka dina förväntningar med en arbetsgivare som oftast vill hålla igen – även om du får erkänsla för dina prestationer."
 • "Sisela Lindbloms De skamlösa från 2007 var en satir som lyckades fånga hur språket förvandlas av konsumtionsdrömmar, som ofta är förklädda begär efter tillhörighet och erkänsla."
 • "Dessutom är det en erkänsla för det arbete som sker inom förvaltningen med att ta ned underskotten, säger Kenneth Backgård, vice ordförande i kommunstyrelsen och ledande inom Norrbottens Sjukvårdsparti."
 • "Årets pris är en erkänsla till alla dem som arbetar mot sexualiserat våld, i konflikter men också människohandel och våld i vardagen."
 • "Därför skulle Nobelkommittén möjligen vilja skänka erkänsla åt de som jobbar med migrationskrisen, under allt svårare omständigheter."
 • "Att ge nån slags erkänsla till det ledarskap EU nu visar på klimatområdet, i en tid då USA checkat ut från de globala klimatsamarbetet, hade skänkt visst hopp."
 • "Ellen Johnson Sirleaf har internationellt fått stor erkänsla för sin insats efter att det förödande inbördeskriget tog slut 2003."

Vad betyder erkänsla inom vardagligt ?

tacksamhet

Möjliga synonymer till erkänsla

Relaterat till erkänsla

förpliktelse

restitution

lön

tacksamhet

välvilja

Diskussion om ordet erkänsla