likvid

Adverb

Översättningar

Engelska

Hur används ordet likvid

 • "– Ju fler bolag vi har, desto större kapital behöver finnas på börsen för att det ska finnas en likvid handel."
 • "Detta var naturligtvis inget vi räknat med, vi förutsatte att köparen skulle vara likvid."
 • "– Men vi har en relativt god likvid situation så vi känner inget hot här och nu."
 • "– Det är förstås en enorm summa, men staden äger byggnaden och Stockholm är en likvid stad med stark ekonomi, det gör att vi kan ha en hög investeringsnivå."
 • "Konkursförvaltarens uppgift är att på bästa sätt omhänderta den egendom som gäldenären förlorat sin rådighet över och utföra en affärsmässig försäljning av bolagets tillgångar så att därigenom inkommen likvid kan fördelas mellan olika fordringsägare."
 • "Han säljer flera företag och tillgångar för att bli likvid och med myndigheters hjälp klarar han sig från konkurs och så sakteliga vänder vindarna."
 • "- Man har inte pengar på bankboken för att lösa en likvid kris."

Vad betyder likvid inom ekonomi ?

betalning

Diskussion om ordet likvid

likvid

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet likvid

 • "– Ju fler bolag vi har, desto större kapital behöver finnas på börsen för att det ska finnas en likvid handel."
 • "Detta var naturligtvis inget vi räknat med, vi förutsatte att köparen skulle vara likvid."
 • "– Men vi har en relativt god likvid situation så vi känner inget hot här och nu."
 • "– Det är förstås en enorm summa, men staden äger byggnaden och Stockholm är en likvid stad med stark ekonomi, det gör att vi kan ha en hög investeringsnivå."
 • "Konkursförvaltarens uppgift är att på bästa sätt omhänderta den egendom som gäldenären förlorat sin rådighet över och utföra en affärsmässig försäljning av bolagets tillgångar så att därigenom inkommen likvid kan fördelas mellan olika fordringsägare."
 • "Han säljer flera företag och tillgångar för att bli likvid och med myndigheters hjälp klarar han sig från konkurs och så sakteliga vänder vindarna."
 • "- Man har inte pengar på bankboken för att lösa en likvid kris."

Diskussion om ordet likvid

likvid

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet likvid

 • "– Ju fler bolag vi har, desto större kapital behöver finnas på börsen för att det ska finnas en likvid handel."
 • "Detta var naturligtvis inget vi räknat med, vi förutsatte att köparen skulle vara likvid."
 • "– Men vi har en relativt god likvid situation så vi känner inget hot här och nu."
 • "– Det är förstås en enorm summa, men staden äger byggnaden och Stockholm är en likvid stad med stark ekonomi, det gör att vi kan ha en hög investeringsnivå."
 • "Konkursförvaltarens uppgift är att på bästa sätt omhänderta den egendom som gäldenären förlorat sin rådighet över och utföra en affärsmässig försäljning av bolagets tillgångar så att därigenom inkommen likvid kan fördelas mellan olika fordringsägare."
 • "Han säljer flera företag och tillgångar för att bli likvid och med myndigheters hjälp klarar han sig från konkurs och så sakteliga vänder vindarna."
 • "- Man har inte pengar på bankboken för att lösa en likvid kris."

Vad betyder likvid inom ekonomi ?

betalning

Möjliga synonymer till likvid

Relaterat till likvid

kreditväsen

betalning

befrielse

restitution

pliktuppfyllelse

utjämning

gengäld

penningväsen

Diskussion om ordet likvid