apodiktisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till apodiktisk

Rim på apodiktisk

Möjliga synonymer till apodiktisk

Relaterat till apodiktisk

bekräftelse

riktighet

allmängiltighet

bevisföring

bevis

styrka

visshet

Diskussion om ordet apodiktisk