påvisbar

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet påvisbar

  • "– Det är en noggrant skriven rapport som visar att Hivex inte har någon påvisbar effekt på hiv."
  • "De skriver att det inte går att bevisa att det finns någon “ objektiv, påvisbar personskada ” av just den här behandlingen."
  • "Men det fanns ingen påvisbar skillnad mellan dem som sade sig ha följt hälsoråden och de som inte hade gjort det."
  • "En annan scen i serien som, enligt Kjell Rindar, har stort informationsvärde är när rollfiguren Benjamin i sista avsnittet får besked om att virusmängden i hans blod knappt är påvisbar."
  • "Men det fanns ingen påvisbar skillnad mellan dem som sade sig ha följt hälsoråden och de som inte hade gjort det."
  • "Man hänvisar också till rättsläkarens uttalande om att det alltid finns ett mörkertal och att människor kan avlida plötsligt utan påvisbar dödsorsak."
  • "- De skapar krångel och onödiga besvär för framför allt småbarnsföräldrar, och de har som vi ser det ingen påvisbar effekt när det gäller fusk vid tillfällig föräldrapenning, säger Dan Eliasson om dagisintygen."
  • "Enligt lag är en arbetsgivare skyldig att anmäla händelser såsom dödsfall, svårare personsskador där även psykisk skada ingår men där behövs det finnas en medicinsk påvisbar hets effekt menar kammaråklagaren Anders Gustafsson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål."
  • "I de nedre passagerna var rörelsen inte lika påvisbar."
  • "Asteroiden är också så pass liten att den inte kommer att ha någon påvisbar effekt vare sig på månen eller något här på jorden, inklusive vår planets tidvatten eller tektoniska plattor."

Rim på påvisbar

Möjliga synonymer till påvisbar

Diskussion om ordet påvisbar