betydelsefull

Adjektiv

Hur används ordet betydelsefull

 • "Mannen, som genom idrotten kommit i kontakt med ungdomarna, beskrivs som en mentor – och betydelsefull för idrotten."
 • "Tusentals människor passerar varje dag Vedeby köpcentrum i Karlskrona – utan att ana att det är en historiskt betydelsefull plats."
 • "Åklagaren vill se skärpta straff för samtliga de åtta personer som ska ha haft en särskilt betydelsefull roll kring den hantering och försäljning av amfetamin som ska ha skett."
 • "– Under 2016 har Tullverket presterat det bästa resultatet inom brottsbekämpningen på många år, vilket visar hur betydelsefull Tullverkets insats är för ett säkert och tryggt samhälle, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör."
 • "Sven-Erik Alhem syftar på att alla människor har samma värde, men i detta fallet hade man lagt ner mer energi om det hade varit en ” mer betydelsefull person ”."
 • "Men den knyter ju samman Blekinge och järnålderns Blekinge med andra regioner, långt bortom Blekinges gränser, så den är betydelsefull så."
 • "– Julen är oerhört betydelsefull, Och jag vill förmedla till alla att den är inte bara kommers och Kalle Anka utan så mycket mer, att vi bryr oss om varandra och tänker på varandra, berättar Astrid Heinsen."
 • "– Vi är mycket glada över kulturrådets stöd och ser det som ett kvitto på att vi har en bra förankrad kulturplan med bra idéer på hur vi kan göra kulturen ännu betydelsefull i Blekinge, säger Malena Sandgren, chef för kultur- och fritid vid Region Blekinge."
 • "För Astrid Heinsen i Norje är julen mycket betydelsefull."
 • "Den judiska befolkningen har varit betydelsefull här, bland annat inom försvarsindustrin och mycket handelsmässigt."

Ordet betydelsefull har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder betydelsefull inom vardagligt ?

som har nämnvärd betydelse, som påverkar något som anses viktigt

Synonymer till betydelsefull (inom vardagligt)

Relaterat till betydelsefull (inom vardagligt)

inflytande

viktighet

anseende

alstring

motiv

betydelse

information

begriplighet

Ordet betydelsefull inom generell

Synonymer till betydelsefull (inom generell)

Möjliga synonymer till betydelsefull (inom generell)

Diskussion om ordet betydelsefull