genetisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet genetisk

 • "– De har tagit sig fyra kilometer från utsläppsplatsen, säger Magnus Kristoffersson, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning på Naturvårdsverket."
 • "– De har tagit sig fyra kilometer från utsläppsplatsen, säger Magnus Kristoffersson, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning på Naturvårdsverket."
 • "Under tiden har ingen av åtgärderna för genetisk förstärkning genomförts."
 • "Det är en stark signal att det finns en genetisk aspekt och den ska vi titta på."
 • "Både ur djurskyddssynpunkt och med tanke på ” genetisk vinst ”."
 • "Rykten om att Kim Jong-Uns likhet med landsfadern Kim Il-Sung inte är hundraprocentigt genetisk har cirkulerat ett bra tag, skriver Hongkong-tidningen South China Morning Post."
 • "För att ta reda på hur det verkligen ligger till har forskarna i studien, som publiceras i tidskriften Plos Medicine, använt sig av en ny genetisk metod, kallad ” mendelsk randomisering ”."
 • "Sjukdomen har alltså orsakats av en kombination av vaccinet och en viss genetisk disposition."
 • "Många anhöriga till dem som genomgår genetisk testning för att avgöra risken för bröst- och äggstockscancer kan inte tolka resultatet."
 • "I stället pratar forskarna om att skillnaden i dygnsrytm har en genetisk förklaring."
 • "Visenterna som nu lämnar Eriksberg anses vara av god genetisk kvalité, vilket gjort dem eftertraktade till det ryska projektet."
 • "Det visar en genetisk studie i ån, skriver Sydöstran."
 • "Då togs vävnadsprover hos 28 lekmogna laxar för genetisk analys."
 • "Den innebär ett minskat behov av aktiva åtgärder för genetisk förstärkning i nuläget, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket."
 • "Vargens far är genetisk viktig, detta innebär att även denna varg är genetiskt viktigt, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna."
 • "Ju bättre genetisk status, desto färre vargar behövs."
 • "* Sverige förbereder och genomför en genetisk förstärkning av vargstammen."
 • "Hon säger sig vara medveten om att detta kommer att kräva hårt arbete, med ständig genetisk förstärkning av stammen."
 • "Det beror på många olika faktorer som graden av inavel, vargstammens utbredning, invandring av nya vargar och hur vi lyckas med åtgärder för genetisk förstärkning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket."
 • "– Han är en hittebjörn ifrån skogen så det är en vildfödd björn, så den här kullen betyder mycket ur genetisk synpunkt."

Vad betyder genetisk inom biologi ?

som har med gener att göra

Möjliga synonymer till genetisk

Diskussion om ordet genetisk