intermediär

Adjektiv

Hur används ordet intermediär

  • "- Genom att inte använda dollarn som en intermediär valuta kan vi sänka transaktionskostnader och minska uppgörelserisker vid finansiella institutioner samt att göra bägge ländernas valutor mer användbara, tillade han."
  • "– Vi har fått väldigt bra hjälp och kunnat flytta patienter från infektionsklinikens avdelning 2 till en annan avdelning med stor kompetens kring intermediär vård."
  • "Tanken är att den nya avdelningen, som skissats fram av sjuksköterskor från akutkliniken tillsammans med medicinkliniken på Nyköpings lasarett, ska fungera som en intermediär vårdavdelning."

Relaterat till intermediär

biologi

Diskussion om ordet intermediär

  • - 2010-08-22

    eng- intermediate, being or occurring at the middle place, stage, or degree or between extremes