haploid

[hap.lʊˈiːd]
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet haploid?

[hap.lʊˈiːd]

Vad betyder haploid inom biologi ?

med endast en uppsättning kromosomer

Relaterat till haploid

biologi

Diskussion om ordet haploid

haploid

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder haploid inom biologi ?

(genetics; of a cell or organism) having a single set of chromosomes

Diskussion om ordet haploid

haploid

Substantiv

Vad betyder haploid inom generell ?

an organism or cell having only one complete set of chromosomes

Diskussion om ordet haploid