kongenital

Adjektiv

Synonymer till kongenital

Hur används ordet kongenital

 • "Avvikande resultat indikerar att barnet har en av följande sjukdomar : fenylketonuri ( PKU ), galaktosemi, kongenital hypotyreos, kongenital binjurebarkhyperplasi eller tyrosinemi."
 • "Avvikande resultat indikerar att barnet har en av följande sjukdomar : fenylketonuri ( PKU ), galaktosemi, kongenital hypotyreos, kongenital binjurebarkhyperplasi eller tyrosinemi."
 • "Avvikande resultat indikerar att barnet har en av följande sjukdomar : fenylketonuri ( PKU ), galaktosemi, kongenital hypotyreos, kongenital binjurebarkhyperplasi eller tyrosinemi."
 • "Avvikande resultat indikerar att barnet har en av följande sjukdomar : fenylketonuri ( PKU ), galaktosemi, kongenital hypotyreos, kongenital binjurebarkhyperplasi eller tyrosinemi."
 • "Avvikande resultat indikerar att barnet kan ha någon av följande sjukdomar : fenylketonuri ( PKU ), galaktosemi, kongenital hypotyreos, kongenital binjurebarkhyperplasi eller biotinidasbrist."
 • "Avvikande resultat indikerar att barnet kan ha någon av följande sjukdomar : fenylketonuri ( PKU ), galaktosemi, kongenital hypotyreos, kongenital binjurebarkhyperplasi eller biotinidasbrist."
 • "Sjukdomen visade sig vara ” kongenital myasteni typ 10 ”."
 • "Men hon lider av en mycket ovanlig sjukdom – kongenital myasteni."
 • "Men en vacker dag fick vi diagnosen kongenital myasteni, säger Carina Berhardsson."

Diskussion om ordet kongenital

 • - 2011-03-23

  som har uppkommit i tidig utveckling