fylogenetisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder fylogenetisk inom biologi ?

som avser en arts utvecklingshistoria och släktskapsförhållanden

Relaterat till fylogenetisk

biologi

Diskussion om ordet fylogenetisk