pregnant

Adverb

Översättningar

Vad betyder pregnant inom generell ?

som lägger stor vikt på varje ord; innehållsdiger, kärnfull, träffande, slående, starkt utpräglad

Översättningar

Möjliga synonymer till pregnant

pregnant

Adjektiv

Översättningar

Ordet pregnant har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom matematik
vardagligt
matematik

Vad betyder pregnant inom vardagligt ?

having a child or other offspring developing in the body; with child or young, as a woman or female mammal

Översättningar

Synonymer till pregnant

Möjliga synonymer till pregnant

Ordet pregnant inom matematik

fraught, filled, or abounding; full of meaning; highly significant

Översättningar

Synonymer till pregnant

Möjliga synonymer till pregnant