ordagrann

ordagrannare
ordagrannast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till ordagrann

Hur böjs ordet ordagrann på svenska?

Komparativ: ordagrannare
Superlativ: ordagrannast

Hur används ordet ordagrann

  • "Jag läste Resan till västern på 1500-talskinesiska, med en stapplig ordagrann engelsk parallelltext."
  • "Dessutom har de haft en ordagrann utskrift av poddavsnittet."
  • "Han tog upp att Sverige behöver ett starkt försvar, inte bara i ordagrann bemärkelse utan också för demokrati, bibliotek och public service."
  • "Utskriften, som gjorts av tjänstemän under samtalet och som inte nödvändigtvis är helt ordagrann, offentliggjordes av Vita huset på onsdag förmiddag lokal tid."
  • "Det här är inte några förhör i ordagrann bemärkelse."
  • "Pentagon offenliggjorde en ordagrann utskrift där Khalid Sheikh Muhammad säger att han ” var ansvarig för 11 september-operationen, från A till Ö ”, liksom en lång katalog av andra dåd."

Vad betyder ordagrann inom lingvistik ?

exakt med avseende på ordalagen eller ordalydelsen; särskilt om återgivande eller översättning, som överensstämma|överensstämmer med det ursprungliga yttrandet eller texten, återger originalet ord för ord

Möjliga synonymer till ordagrann

Diskussion om ordet ordagrann