lärorik

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet lärorik

 • "en lärorik bok"
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "En uppgift som både är utmanande och lärorik."
 • "Eleverna i årskurs 8 och 9 tyckte att undervisningen var lärorik och avskräckande."
 • "Det har varit en lärorik process att vara en del i detta bygge."
 • "Men eftersom utbildningen handlar om turism ser de händelserna som en lärorik erfarenhet."
 • "– Min tid i Gävle har varit enormt lärorik och utvecklande både för mig som spelare men även för mig som person."
 • "– Det har varit en intensiv, lärorik men också bitvis frustrerande tid, förklarar David Norell Hussein."
 • "” Det blir ett annat sätt att jobba än när man leder ett klubblag vilket gör att uppgiften känns intressant och troligtvis blir väldigt lärorik ”, säger Söderholm."
 • "Hon säger att hon drömmer mycket om att få tävla och att helgen har varit lärorik."
 • "Samtidigt tycker hon att rättegången har varit lärorik, bland annat för att hon har fått en inblick i hur de inblandade poliserna tänkte och agerade i samband med den tragiska händelsen."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "En uppgift som både är utmanande och lärorik."
 • "Eleverna i årskurs 8 och 9 tyckte att undervisningen var lärorik och avskräckande."
 • "Det har varit en lärorik process att vara en del i detta bygge."
 • "Men eftersom utbildningen handlar om turism ser de händelserna som en lärorik erfarenhet."
 • "– Min tid i Gävle har varit enormt lärorik och utvecklande både för mig som spelare men även för mig som person."
 • "– Det har varit en intensiv, lärorik men också bitvis frustrerande tid, förklarar David Norell Hussein."
 • "” Det blir ett annat sätt att jobba än när man leder ett klubblag vilket gör att uppgiften känns intressant och troligtvis blir väldigt lärorik ”, säger Söderholm."
 • "Hon säger att hon drömmer mycket om att få tävla och att helgen har varit lärorik."
 • "Samtidigt tycker hon att rättegången har varit lärorik, bland annat för att hon har fått en inblick i hur de inblandade poliserna tänkte och agerade i samband med den tragiska händelsen."

Diskussion om ordet lärorik