juridik

[jɵr.ɪdˈiːk]
juridiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till juridik

Hur uttalas ordet juridik?

[jɵr.ɪdˈiːk]

Hur används ordet juridik

  • "Man kan använda juridik och partikontakter."
  • "Stiftelsen ska årligen dela ut uppåt 600.000 kronor i stipendier till ungdomar för studier inom ekonomi, juridik, konst, miljövård, kulturell verksamhet, och social hjälpverksamhet."
  • "Tanken är att hjälpa lantbrukare med frågor gällande exempelvis juridik, produktion och affärsutveckling."
  • "Transportstyrelsen söker efter personer med kunskap inom ekonomi, juridik och transport."
  • "Sandviken – Hatav Hajo ska tävla i juridik"
  • "På fredag inleds en tävling i juridik mellan de nordiska ländernas universitet."
  • "Skolinspektionen har beviljat friskolan Glada Hudikgymnasiet att starta Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och juridik."
  • "– Nu blir det juridik av det hela."
  • "I hela Sverige var det cirka 86.000 personer som valde att plugga vidare och de ämnen som lockade mest då bland nybörjarna var juridik och samhällsvetenskap."
  • "Sen samordnar vi och centraliserar vissa administrativa funktioner som ekonomi, personal och juridik."

Vad betyder juridik inom juridik, utbildning ?

läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist http://sv.wikipedia.org/wiki/Juridik

Diskussion om ordet juridik