heraldik

heraldiken
heraldiker
heraldikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till heraldik

Hur böjs ordet heraldik på svenska?

Obestämd singular: heraldik
Bestämd singular: heraldiken
Obestämd plural: heraldiker
Bestämd plural: heraldikerna

Hur används ordet heraldik

  • "Men för den som är expert på heraldik – läran om vapensköldar – framstår Trojan Shield som en katastrof."

Vad betyder heraldik inom heraldik ?

Fotograf: Wikipedia
Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används. Inom heraldiken finns också en särskild terminologi, vilken underlättar blasonering (beskrivning) samt jämförelse mellan likartade vapen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Heraldik

Möjliga synonymer till heraldik

Diskussion om ordet heraldik