rättsuppfattning

rättsuppfattningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rättsuppfattning

  • "När han för några år sedan sökte till Polishögskolan kom han ganska långt i testförfarandet men föll på målsnöret med motiveringen att han hade en ” flackande blick, lättsam syn på livet och oklar rättsuppfattning ”."
  • "Hon beskriver att målet vid sidan av sin storlek även innefattar mycket komplicerad juridik och svåröverskådliga brottsmönster som kolliderar med svensk rättsuppfattning."
  • "Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet, anser att månggifte strider mot svensk rättsuppfattning och att myndigheterna inte bör erkänna polygama äktenskap."
  • "- Det strider mot allmän rättsuppfattning att man ska kunna få medborgarskap på falska grunder, sade Orback i en kommentar."
  • "Muldin verkar förhoppningsfull inför att få med sig bredbandsleverantörenra på förslaget och konstaterar att ” de borde rimligen ha ett affärsmässigt intresse av att erbjuda sina kunder tjänster som stämmer överens med kundens moral och rättsuppfattning ”."
  • "Hon brister i pålitlighet och rättsuppfattning, enligt myndighetens beslut."
  • "Undersökningen visar att svenskens rättsuppfattning inte stämmer överens med gällande lagstiftning."
  • "Hon beskriver att målet vid sidan av sin storlek även innefattar mycket komplicerad juridik och svåröverskådliga brottsmönster som kolliderar med svensk rättsuppfattning."
  • "Kritiker har sett lagändringarna som ett försök att återupprätta inte bara Sovjeterans utan även Stalinerans rättsuppfattning, då varje samtal med en utlänning sågs som ett potentiellt hot mot staten."
  • "– Det är en dom som strider mot vår rättsuppfattning, säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide."

Relaterat till rättsuppfattning

rätt

laglighet

Diskussion om ordet rättsuppfattning