rättskänsla

rättskänslan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet rättskänsla

  • "- Oavsett hur man bedömer den ovan nämnda tacklingen i kvalserien, kan det finnas anledning att ifrågasätta en kultur av straffimmunitet för ett agerande som många, utifrån en allmän rättskänsla, upplever som stötande, säger Lennart Sacrédeus och fortsätter :"
  • "En av mina goda egenskaper är att jag har en väldigt stark rättskänsla, jag tyckte att det var självklart att Svenska akademien måste agera, säger hon."
  • "Regeringen motiverar sitt lagförslag bland annat med hänsyn till offren och medborgarnas allmänna rättskänsla."
  • "– För min rättskänsla har det gått alldeles för långt när man ska hålla på och gräva i folks förflutna."
  • "- Han hade en djup rättskänsla för de svaga."
  • "” Djup rättskänsla ”"

Vad betyder rättskänsla inom juridik ?

intuitiv uppfattning om rätt och fel; moralisk kompass

Möjliga synonymer till rättskänsla

Relaterat till rättskänsla

rätt

redlighet

Diskussion om ordet rättskänsla