rättsskipning

rättsskipningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rättsskipning

  • "Som ju har sin egen, vad ska vi kalla det för, rättsskipning."
  • "” Har sin egen rättsskipning ”"
  • "Ylva Norling Jönsson ser att det finns ett stort intresse för rättsskipning och domstolar."
  • "Flera experter med erfarenhet av Kinas rättsskipning har flugits in till Stockholm för att vittna."
  • "Men säkerhetsåtgärderna med närgången visitering får inte gå så långt att principen om en offentlig rättsskipning äventyras."
  • "Han uppmanar dem som ägnar sig åt ” primitiv rättsskipning ” att genast besinna sig och i stället reflektera över sitt beteende."
  • "Syftet med förändringen är att ren- odla domstolarnas uppgifter till att ha enbart med rättsskipning att göra."
  • "- Jag stänger inte alla dörrar, men generellt sett vill jag behålla öppenheten och de grundläggande principerna i vår rättsskipning."
  • "” När världens mäktigaste land räcker lång näsa åt rättsskipning och mänskliga rättigheter ger det fribrev till andra att begå övergrepp ostraffat och oförväget ”, tillägger hon."
  • "” Vi tänker göra allt vi kan för att agera mot de parallella samhällen präglade av antisvenska värderingar och illegal rättsskipning som växer fram ”."

Möjliga synonymer till rättsskipning

Relaterat till rättsskipning

val

rätt

lagskipning

Diskussion om ordet rättsskipning