adoption

adoptionen
adoptioner
adoptionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

adoption är del av

adoption har del

Hur böjs ordet adoption på svenska?

Obestämd singular: adoption
Bestämd singular: adoptionen
Obestämd plural: adoptioner
Bestämd plural: adoptionerna

Hur används ordet adoption

 • "Därför arbetar den ideella djurföreningen i Orsa med framför allt så kallade jourhem och volontärer där djuren får återhämta sig inför adoption."
 • "Pratet handlar om adoption."
 • "Sara Day själv är adopterad från Iran och tycker att den mediala bilden av adoption ofta är negativ och onyanserad."
 • "Reflekterar kring adoption"
 • "De andra serietecknarna har jobbat med frågor som döden, klimatfrågor, rasism, hbtq-frågor och internationell adoption."
 • "Tveksamt med ensamståendes adoption"
 • "De står i kö till adoption och är också öppna för att göra en äggdonation utomlands."
 • "Men David Henningsson är inte den enda som blivit offer för en illegal adoption."
 • "– Det är väldigt bra att ersättningen höjs, även om adoptionsbidraget fortfarande bara täcker en del av de kostnader som en adoption innebär."
 • "Men det är också viktigt att samhället visar att adoption är ett bra alternativ, säger Margret Josefsson på Adoptionscentrum."

Vad betyder adoption inom juridik ?

Fotograf: Wikipedia
det att uppta en person, vanligtvis ett barn, som man inte är biologisk mor eller far till, som sitt eget barn

Möjliga synonymer till adoption

Relaterat till adoption

relation

val

behörighet

sammanslagning

släktskap

Diskussion om ordet adoption

adoption

adoptions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet adoption

 • "Patrik Lundbergs själv-biografiska bok Gul utanpå – om internationell adoption och ett dubbelt främlingsskap."
 • "I avhandlingen Blodets och rötternas logik ( Uppsala Universitet, 2010 ) skriver sociologen Malinda Andersson fram en spännande och motsägelsefull bild av internationell adoption."
 • "Malinda Andersson visar också hur adoption motiveras med födelseländernas kulturella och sociala underlägsenhet ( de klarar inte av att ta hand om de barn som finns aktuella för internationell adoption ), samtidigt som det ses som nödvändigt för den adopterades identitetsutveckling att ha en positiv relation till födelselandet."
 • "Malinda Andersson visar också hur adoption motiveras med födelseländernas kulturella och sociala underlägsenhet ( de klarar inte av att ta hand om de barn som finns aktuella för internationell adoption ), samtidigt som det ses som nödvändigt för den adopterades identitetsutveckling att ha en positiv relation till födelselandet."
 • "Att internationell adoption leder till rotlöshet är en dominerande föreställning."
 • "– Skrivandet är en jobbig process och rör ett par år i mitt liv som präglas av barnlöshet, min adoption och mycket annat som hände då."
 • "De tog kontakt med socialnämnden i sin kommun och lämnade in en ansökan om adoption."
 • "Bara några veckor senare hade kommunen startat sin hemutredning som ligger till grund för socialnämndens beslut för medgivande om adoption."
 • "Och för dem som vill bli adoptivföräldrar väntar en lång och omfattande process där man ska uppfylla en mängd krav för att komma ifråga för adoption."
 • "Kraven kan krossa drömmen om adoption"
 • "its adoption by society"

Ordet adoption har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom allmänt
juridik
allmänt

Vad betyder adoption inom juridik ?

adopting a baby

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till adoption (inom juridik)

Ordet adoption inom allmänt

the act of accepting with approval; favorable reception

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till adoption (inom allmänt)

Möjliga synonymer till adoption (inom allmänt)

Diskussion om ordet adoption