härstamning

härstamningen
härstamningar
härstamningarna
Substantiv [n]

Synonymer till härstamning

Hur böjs ordet härstamning på svenska?

Obestämd singular: härstamning
Bestämd singular: härstamningen
Obestämd plural: härstamningar
Bestämd plural: härstamningarna

Hur används ordet härstamning

 • "Han var en man av afrikansk härstamning"
 • "Européernas härstamning kartlagd"
 • "USA:s president George W Bush har svensk härstamning."
 • "Passet ska innehålla ägarens namn, hästens nummer, härstamning och ras samt uppgifter om bl.a. vaccinationer och behandlingar."
 • "Dom 10 000 kronorna skall delas ut till den som, under det gångna året, bäst belyst eller förbättrat situationen för människor med utländsk härstamning i Jämtlands län."
 • "För trots hästens fina härstamning hade den varken försäkring eller hästpass."
 • "Båda vargarna har finsk-rysk härstamning."
 • "Även de av östlig härstamning."
 • "Svaren visade : Det är två vargar av östlig härstamning som rör sig i länet."
 • "Denna varg misstänks ha skandinavisk härstamning utifrån det spårningsarbete som länsstyrelsen gjort."
 • "Två vargar av östlig härstamning rör sig i länet just nu, meddelar länsstyrelsen i Norrbotten."

Vad betyder härstamning inom juridik ?

genetiskt ursprung

Möjliga synonymer till härstamning

Relaterat till härstamning

relation

efterkommande

släktskap

grund

följd

alstring

härkomst

övergång

ålderdom

Diskussion om ordet härstamning