avkomma

avkomman
avkommor
avkommorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till avkomma

avkomma har del

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet avkomma på svenska?

Obestämd singular: avkomma
Bestämd singular: avkomman
Obestämd plural: avkommor
Bestämd plural: avkommorna

Hur används ordet avkomma

 • "Förra året var det få laxar i ån och minskningen berodde på så låga halter tiamin att fiskens avkomma tog skada, enligt P4 Blekinge."
 • "Vargen bedöms komma från Gåsbornreviret och kan vara en avkomma till en invandrad varg från Finland eller Ryssland och därför genetiskt värdefull."
 • "Vargen, som är avkomma till den finsk-ryska varghannen i Galvenreviret i Hälsingland, bedöms som genetiskt värdefull och skulle kunna tillföra den inavlade svenska vargstammen nytt, friskt blod."
 • "Det är då de ska passa på att äta rejält så att deras mjölk blir näringsrik för deras avkomma."
 • "Man ska vara vaksam, man ska aldrig komma emellan en ko och hennes avkomma eller om man har en hund med sig."
 • "Samtidigt finns det andra undersökningar som visar på att äldre fäder kan ge upphov till en friskare och starkare avkomma."
 • "Det finns åtminstone två viktiga lärdomar att dra av studien, menar Ulf Bergström : Att torskens ägg kan kläckas i lägre salthalter och att det blir extra viktigt att skydda Ålandstorsken eftersom den verkar tåla lägre salthalter och är storvuxen och producerar mer avkomma."
 • "De kommer ihåg var de gömt mat, och de minns tydligt sina partners och sin avkomma."
 • "- I just den här våtmarken är det kanske ett 50-tal gäddor som simmat upp från havet hittills i år, men när deras avkomma så småningom kommer tillbaka, så hoppas vi att flera tusen gäddor går upp hit varje år och leker, säger Joel Norlin hos Sportfiskarna."
 • "Vargen, som var avkomma till en invandrad och en skandinavisk varg, bedömdes som viktig för att minska inaveln i den svenska vargstammen."
 • "Förra året var det få laxar i ån och minskningen berodde på så låga halter tiamin att fiskens avkomma tog skada, enligt P4 Blekinge."
 • "Vargen bedöms komma från Gåsbornreviret och kan vara en avkomma till en invandrad varg från Finland eller Ryssland och därför genetiskt värdefull."
 • "Vargen, som är avkomma till den finsk-ryska varghannen i Galvenreviret i Hälsingland, bedöms som genetiskt värdefull och skulle kunna tillföra den inavlade svenska vargstammen nytt, friskt blod."
 • "Det är då de ska passa på att äta rejält så att deras mjölk blir näringsrik för deras avkomma."
 • "Man ska vara vaksam, man ska aldrig komma emellan en ko och hennes avkomma eller om man har en hund med sig."
 • "Samtidigt finns det andra undersökningar som visar på att äldre fäder kan ge upphov till en friskare och starkare avkomma."
 • "Det finns åtminstone två viktiga lärdomar att dra av studien, menar Ulf Bergström : Att torskens ägg kan kläckas i lägre salthalter och att det blir extra viktigt att skydda Ålandstorsken eftersom den verkar tåla lägre salthalter och är storvuxen och producerar mer avkomma."
 • "De kommer ihåg var de gömt mat, och de minns tydligt sina partners och sin avkomma."
 • "- I just den här våtmarken är det kanske ett 50-tal gäddor som simmat upp från havet hittills i år, men när deras avkomma så småningom kommer tillbaka, så hoppas vi att flera tusen gäddor går upp hit varje år och leker, säger Joel Norlin hos Sportfiskarna."
 • "Vargen, som var avkomma till en invandrad och en skandinavisk varg, bedömdes som viktig för att minska inaveln i den svenska vargstammen."

Ordet avkomma har 2 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom historia
zoologi
historia

Vad betyder avkomma inom zoologi ?

produkt av fortplantning, barn, avkomling

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till avkomma (inom zoologi)

avkomma har del (inom zoologi)

Möjliga synonymer till avkomma (inom zoologi)

Relaterat till avkomma (inom zoologi)

alstring

Ordet avkomma inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till avkomma (inom historia)

Möjliga synonymer till avkomma (inom historia)

Relaterat till avkomma (inom historia)

sammanslagning

efterkommande

släktskap

följd

ökning

sammanhang

senare inträffande

nedgång

Diskussion om ordet avkomma