slutledning

slutledningen
slutledningar
slutledningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till slutledning

Hur böjs ordet slutledning på svenska?

Obestämd singular: slutledning
Bestämd singular: slutledningen
Obestämd plural: slutledningar
Bestämd plural: slutledningarna

Hur används ordet slutledning

  • "Allt vi kan göra är att dra slutledningar från tillgängliga fakta"
  • "– Min enkla slutledning just nu är att om något ont har hänt dem, så är det bättre att de är i myndigheternas händer än att de hamnat i någon nyckfull grupps händer, säger Heimerson."
  • "- Det är en slutledning som ligger mycket nära till hands, säger Jan Guillou."
  • "Med hjälp av det här lägger man ihop ett pussel och försöker komma fram till en slutledning om vad som har orsakat haveriet, säger Åhström."
  • "Nu har en grupp forskare vid Yale-universitetet på USA:s ostkust kombinerat en stor mängd data för att rekonstruera ett tänkbart släktträd för ormarna och med hjälp av slutledning söka sig tillbaka till den ännu okända ” ur-ormen ”."
  • "Med hjälp av slutledning från det genetiska materialet från nu levande ormar lyckas forskarna gå ännu längre tillbaka i tiden."

Vad betyder slutledning inom filosofi ?

tankeoperation som leder fram till en slutsats

Möjliga synonymer till slutledning

Relaterat till slutledning

levnadsregel

logik

bevisföring

efterhand

bevis

sammanhang

relation

omdöme

Diskussion om ordet slutledning