efterhand

Adverb

Hur används ordet efterhand

 • "de kom efterhand; de kom insläntrande så sakteliga"
 • "Går det bra om de skickar en räkning i efterhand?"
 • "Nej, efterhand framstår jagets dilemma mer och mer som permanent, inte en graviditetskris utan ett tillstånd som hela tiden finns där som ett av existensens grundvillkor. ”"
 • "I efterhand har jag många gånger tänkt på dem som blir drabbade."
 • "Det går att söka bygglov i efterhand och kanske få det godkänt men i så fall med extra avgifter och viten, säger han."
 • "Enligt P4 Blekinge har Niklas Platow nu sökt bygglov i efterhand."
 • "I efterhand tror jag inte att det var så."
 • "Men värdet med en sådan här konferens är att vi nu i efterhand kan hantera detta tillsammans, säger den danske forskaren Thomas Wegener Friis."
 • "Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljar intresseföreningen ett bygglov i efterhand tillkommer mellan 17.000 och 20.000 kronor i bygglovsavgift."
 • "Polisen valde i efterhand att bara förhöra mannen som bor i huset – trots att de redan då fick information om att den andra kamraten också var med under kvällen."
 • "Ungskärs Intresseförening söker nu bygglov i efterhand."
 • "Han fick information i förväg om olika projekt och i efterhand en redovisning av de olika utgifterna."
 • "Olyckan skedde för över två år sedan och nu har skadorna i efterhand bedömts som 10-procentig medicinsk invaliditet."

Vad betyder efterhand inom generell ?

''ungefär'' tiden efter att något redan hänt

Diskussion om ordet efterhand

efterhand

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet efterhand

 • "så här i efterhand var det lätt att förstå resultatet av undersökningen"
 • "I efterhand har jag många gånger tänkt på dem som blir drabbade."
 • "Det går att söka bygglov i efterhand och kanske få det godkänt men i så fall med extra avgifter och viten, säger han."
 • "Enligt P4 Blekinge har Niklas Platow nu sökt bygglov i efterhand."
 • "I efterhand tror jag inte att det var så."
 • "Men värdet med en sådan här konferens är att vi nu i efterhand kan hantera detta tillsammans, säger den danske forskaren Thomas Wegener Friis."
 • "Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljar intresseföreningen ett bygglov i efterhand tillkommer mellan 17.000 och 20.000 kronor i bygglovsavgift."
 • "Polisen valde i efterhand att bara förhöra mannen som bor i huset – trots att de redan då fick information om att den andra kamraten också var med under kvällen."
 • "Ungskärs Intresseförening söker nu bygglov i efterhand."
 • "Han fick information i förväg om olika projekt och i efterhand en redovisning av de olika utgifterna."
 • "Olyckan skedde för över två år sedan och nu har skadorna i efterhand bedömts som 10-procentig medicinsk invaliditet."

Diskussion om ordet efterhand