efterfölja

efterföljer
efterföljde
efterföljt
Verb

Översättningar

Synonymer till efterfölja

Hur böjs ordet efterfölja på svenska?

Presens: efterföljer
Preteritum: efterföljde
Supinum: efterföljt

Hur används ordet efterfölja

 • "Anders Ramberg befarar dock att färre kommer att efterfölja Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner i höst."
 • "- Ja vi tror inte att det går att kriminalisera det, för det är omöjligt att efterfölja den lagstiftningen."
 • "Han menar att riktlinjerna tillkom 2009 men att inte alla började efterfölja dem, vilket den interna utredningen nu ska ordna."
 • "Men det är klart att OM vi får den här kritiken och vi får titta ordentligt på den så ska vi efterfölja de lagar som finns, säger Katharina Berglund, marknadschef för United International Pictures som distribuerar filmen till svenska biografer."
 • "De kan efterfölja den här uppmaningen och på ett enkelt sätt ringa upp ett telefonnummer och få ett konto dit man kan skicka pengar."
 • "- Ja vi tror inte att det går att kriminalisera det, för det är omöjligt att efterfölja den lagstiftningen."
 • "Mark- och miljödomstolen bedömer att mannen har haft möjlighet att efterfölja föreläggandet från kommunen och dömer honom att betala 10 000 kronor i vite."
 • "Han har också haft oturen att efterfölja den omåttligt populäre Marie-Louise Ekman, vars chefskap till stor del drevs av en värme och omtanke för vilken hon blev i det närmaste helgonförklarad."
 • "– Vi tar till oss den allvarliga kritik som framförts från Inspektionen för vård och omsorg gällande vår dokumentation och vi kommer nu att vidta de åtgärder som krävs för att efterfölja IVOs föreläggande, säger Yvonne Thilander, socialdirektör i ett pressmeddelande från Norrköping kommun."
 • "Det menar Sedat Arif ( S ), socialnämndens ordförande, men han medger att det är svårt att efterfölja."

Diskussion om ordet efterfölja

efterföljd

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet efterföljd

 • "– Det finns inte någonting som skulle kunna vara av den karaktären att man skulle kunna ha gjort en polisanmälan eller att det fått en rättslig efterföljd,"
 • "I Volkswagenskandalens efterföljd blev Frankrike första land i Europa att inleda en egen undersökning av utsläppsnivåerna från dieselbilar."
 • "Enligt uppgift från en E6-bilist som SVT Nyheter Halland varit i kontakt med, ska olycksbilen redan innan olyckan ha varit efterföljd av en motorcykelpolis – uppgifter som inte är bekräftade av polis."
 • "Lastbilen anlände till hamnen i Ystad den 21 januari och trion ska bland annat ha haft som uppgift att köra bakom lastbilen och kontrollera så att denna inte var efterföljd."
 • "Vi accepterar den här tolkningen, som gjorts till efterföljd av några domslut i Regeringsrätten, säger Lars Tegenfeldt, rättsexpert på Skatteverket."
 • "– Hamstens avgång manar till efterföljd av övriga i ledningen och styrelsen."
 • "Terroristexperten Magnus Ranstorps Rosengårdsrapport beskriver en växande muslimsk radikalisering i utanförskapets efterföljd."
 • "I IKEA:s efterföljd har kläderna fått personnamn."
 • "Domen var en efterföljd efter bråket kring Ara Abrahamian under OS då han avbröt medaljceremonin."
 • "Det vi vet är egentligen att hon har dödats med stickande våld, det finns inga avvärjningsskador, det finns inga vittten om att hon har blivit efterföljd eller att det har varit någon strid."

Relaterat till efterföljd

sammanhang

efterhand

imitation

baksida

senare inträffande

Diskussion om ordet efterföljd