apa

apar
apade
apat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till apa

Hur böjs ordet apa på svenska?

Presens: apar
Preteritum: apade
Supinum: apat

Hur används ordet apa

  • "I slutet av januari uppgav Iran att landet skjutit upp en rymdraket med en levande apa ombord."

Vad betyder apa inom vardagligt ?

vardaglig beteckning på djur ur ordningen primater, ''Primates''

Diskussion om ordet apa

apa

apan
apor
aporna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet apa på svenska?

Obestämd singular: apa
Bestämd singular: apan
Obestämd plural: apor
Bestämd plural: aporna

Ordet apa har 4 betydelser

  • Inom däggdjur, primater
  • Inom nedsättande
  • Inom vardagligt
  • Inom segelfartyg
däggdjur, primater
nedsättande
vardagligt
segelfartyg

Vad betyder apa inom däggdjur, primater ?

Människoartade apor (Hominoidea) eller hominoider är en överfamilj primater inom infraordningen smalnäsor. I denna överfamilj ingår familjerna: Hominider eller människoapor (Hominidae): människor (Homo), schimpanser (Pan), gorillor (Gorilla) och orangutanger (Pongo). Gibboner (Hylobatidae) De levande arter som ingår i denna grupp idag delar upp till 97 % av sin genmassa med människan. https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskoartade_apor

Översättningar (inom däggdjur, primater)

Engelska

Synonymer till apa (inom däggdjur, primater)

Relaterat till apa (inom däggdjur, primater)

djur

Ordet apa inom nedsättande

Någon som ständigt upprepar vad man säger

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till apa (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till apa (inom nedsättande)

Ordet apa inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till apa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till apa (inom vardagligt)

Ordet apa inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Synonymer till apa (inom segelfartyg)

Diskussion om ordet apa

APA

Substantiv

Synonymer till APA (inom segelfartyg)

Vad betyder APA inom förkortning, data ?

Adaptive Packet Assembly, All Points Addressable, Arithmetic Processing Accelerator

Diskussion om ordet APA