imitation

imitationen
imitationer
imitationerna
Substantiv [n]

Synonymer till imitation

Hur böjs ordet imitation på svenska?

Obestämd singular: imitation
Bestämd singular: imitationen
Obestämd plural: imitationer
Bestämd plural: imitationerna

Diskussion om ordet imitation

imitation

imitations
Substantiv

Ordet imitation har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom musik
  • Inom generell
bildligt
musik
generell

Vad betyder imitation inom bildligt ?

the act of imitating

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till imitation (inom bildligt)

Ordet imitation inom musik

a copy that is presented as the original

Översättningar (inom musik)

Synonymer till imitation (inom musik)

Ordet imitation inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till imitation (inom generell)

Möjliga synonymer till imitation (inom generell)

Diskussion om ordet imitation

imitation

Adjektiv

Synonymer till imitation (inom generell)

Vad betyder imitation inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till imitation

Möjliga synonymer till imitation

Diskussion om ordet imitation