simulated

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till simulated

Hur används ordet simulated

  • "a purse of simulated aligator hide"
  • "under simulated combat conditions"

Ordet simulated har 3 betydelser

  • Inom textil
  • Inom musik
  • Inom generell
textil
musik
generell

Ordet simulated inom textil

Översättningar (inom textil)

Synonymer till simulated (inom textil)

Möjliga synonymer till simulated (inom textil)

Ordet simulated inom musik

Synonymer till simulated (inom musik)

Möjliga synonymer till simulated (inom musik)

Ordet simulated inom generell

reproduced or made to resemble; imitative in character

Diskussion om ordet simulated

simulate

simulate
simulated
simulated
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till simulate (inom generell)

Ordet simulate har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
bildligt
generell
ALLMÄNT

Ordet simulate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet simulate inom generell

make a pretence of

Synonymer till simulate (inom generell)

Uttryck till simulate (inom generell)

Möjliga synonymer till simulate (inom generell)

Ordet simulate inom ALLMÄNT

Synonymer till simulate (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet simulate