mimic

mimics
Substantiv

Översättningar

Synonymer till mimic

Vad betyder mimic inom generell ?

someone who mimics (especially an actor or actress)

Möjliga synonymer till mimic

Diskussion om ordet mimic

  • - 2008-05-27

    lägg till "efterlikna"

mimic

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mimic

  • "the mimic warfare of the opera stage - Archibald Alison"

Vad betyder mimic inom generell ?

constituting an imitation

Möjliga synonymer till mimic

Diskussion om ordet mimic

mimic

mimic
mimicked
mimicked
Verb

Översättningar

Vad betyder mimic inom primater ?

imitate (a person, a manner, etc.

Diskussion om ordet mimic