imitator

imitatorn
imitatorer
imitatorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till imitator

Hur böjs ordet imitator på svenska?

Obestämd singular: imitator
Bestämd singular: imitatorn
Obestämd plural: imitatorer
Bestämd plural: imitatorerna

Möjliga synonymer till imitator

  • apa [ nedsättande ]

Diskussion om ordet imitator

imitator

imitators
Substantiv

Ordet imitator har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom primater
generell
primater

Vad betyder imitator inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till imitator (inom generell)

Ordet imitator inom primater

Synonymer till imitator (inom primater)

Möjliga synonymer till imitator (inom primater)

Diskussion om ordet imitator