sham

shams
Substantiv

Översättningar

Ordet sham har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet sham inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet sham inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sham (inom generell)

Uttryck till sham (inom generell)

Möjliga synonymer till sham (inom generell)

Möjliga synonymer till sham (inom generell)

Diskussion om ordet sham

  • - 2008-10-05

    hyckleri

sham

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sham (inom generell)

Hur används ordet sham

  • "sham modesty"

Diskussion om ordet sham

sham

Verb

Ordet sham har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom handel
generell
handel

Ordet sham inom generell

Synonymer till sham (inom generell)

Ordet sham inom handel

Synonymer till sham (inom handel)

Möjliga synonymer till sham (inom handel)

Diskussion om ordet sham