pretend

pretend
pretended
pretended
Verb

Synonymer till pretend

Diskussion om ordet pretend

pretended

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet pretended

  • "a pretended interest"

Diskussion om ordet pretended